ระบบแจ้งงาน แจ้งปัญหา ติดตามงาน ออนไลน์ ( Helpdesk System )

Home / Product / ระบบแจ้งงาน แจ้งปัญหา ติดตามงาน ออนไลน์ ( Helpdesk System )ระบบแจ้งงาน แจ้งปัญหา ติดตามงาน ออนไลน์ ( Helpdesk System )
เกี่ยวกับระบบ

เป็นระบบที่ช่วยบันทึก การแจ้งงาน แจ้งปัญหา ติดตามงาน รวมทั้งการจ่ายงานต่างๆไปยังผู้ที่รับผิดชอบ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการค้นหา ตรวจสอบ เพราะมีการแบ่ง

กลุ่มของงานออกชัดเจน รวมถึงมีการติดแท็ก(Tag) อีกด้วยคุณสมบัติเด่นของระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติมภาพประกอบ