ระบบข้อมูลเงินเดือน ออนไลน์ (E-Slip)

Home / Product / ระบบข้อมูลเงินเดือน ออนไลน์ (E-Slip)ระบบดูข้อมูลเงินเดือน ออนไลน์ - ส่งข้อมูลเงินเดือนผ่านระบบ SMS
เกี่ยวกับระบบ

     ระบบข้อมูลเงินเดือน ออนไลน์ ( E-Slip ) เป็นระบบที่เข้ามาช่วยจัดการในการแจ้งข้อมูลเงินเดือนพนักงาน จากเดิมเป็นสลิปเงินเดือนที่เป็นกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์ซึ่งทำให้การแจ้งข้อมูลเงินเดือนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันสมัยขึ้น

 

ข้อเสียการแจ้งข้อมูลเงินเดือนที่เป็นสลิปเงินเดือน

   - มีความล่าช้าในการแจ้งเนื่องจากต้องพิมพ์ จากนั้นส่งไปยังหน่วยงานต่าง เซ็นต์รับเอกสารโดยหัวหน้างาน ถ้าหัวหน้างานไม่มาทำงานหรือติดธุระ ณ วันที่ส่งเอกสาร พนักงานในหน่วยงานก็รับสลิปเงินเดือนล่าช้าออกไป

   - ค่าใช้จ่ายในการซื้อสลิปเงินเดือนและการเก็บ Stock, ค่าหมึกเครื่องพิมพ์, ค่าบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ อื่นๆ

   - เสียเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ HR

 

ข้อดีข้อระบบข้อมูลเงินเดือน ออนไลน์ ( E-Slip )

   - มีความรวดเร็วในการแจ้งเงินเดือนเนื่องจากเป็นการส่งข้อมูลผ่านระบบ SMS

   - ลดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ HR เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

   - ลดค่าใช้เนื่องจากไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน เหลือเพียงค่าส่ง SMS ซึ่งหากคิดต่อคนโดยประมาณเพียง 0.50 สตางค์/เดือน

   - รองรับการดูข้อมูลเงินเดือนผ่านทางระบบ application Smart Phone ทั้ง Andriod/IOS

   - รองรับการพิมพ์ข้อมูลเงินเดือนออกสลิปรูปแบบเดิม

   - รองรับการพิมพ์ข้อมูลเงินเดือนออกสลิปรูปกระดาษ A4

 

Mobile Application

 คุณสมบัติเด่นของระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติมภาพประกอบ